Vilka är de vanligaste drogerna pro ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder är ett bryderi som kan hava blivit Innerligt normalt i flera hem. Faktum är att tillsammans ökningen av ADHD bland Avkomma kan Ytterligare samt fler hushåll omedelbart kämpa kontra det faktum att någon itu deras familjemedlemmar faktiskt lider från ADHD.

Människor såsom äger känt ADHD-patienter eller såsom har Vårda och kära såsom har diagnosen ADHD kan möjligtvis bestå medvetna Ifall de flera annorlunda läkemedel som används för att behandla sjukdomen. Nedanför de senaste åfräsch har forskare utvecklat flera nya läkemedel mot ADHD såsom är avsedda att hjälpa till att bruka symtomen på sjukdomen.

Några från dom vanligaste läkemedlen pro ADHD såsom forskare äger utvecklat hittills innefattar amfetaminer, metylfenidatläkemedel, atomoxetin och dextroamfetamin. Dom flesta bruten dessa läkemedel är stimulantia. Varumärken förut dessa typer itu läkemedel innefattar Ritalin, Concerta, Adderall, Wellbutrin, Focalin XR, Methylin, Metadate CD, Vivanse och Strattera. Strattera är det enda icke-stimulerande läkemedlet som används inom gigantisk extension intill Vård itu ADHD.

Ritalin är en bruten de vanligaste bland dessa ADHD-läkemedel. Ett metylfenidat, effektiviteten av det här läkemedel vid Hantering av Attention Deficit Hyperactivity Disorder stöds itu flera vetenskapliga studier. Somliga föräldrar såsom har använt det här läkemedel förut behandling utav ADHD hos tryta Baby äger fasten rapporterat att det här läkemedel uteslutande har förvärrat aggressivitet samt andra negativa symptom på ADHD hos avta barn. Inom såUppfostra kollapsa rekommenderar läkare generellt en proändring bruten dosen av läkemedlet samt Köp Ksalol 1mg (lösa) i Sverige utan recept Då och då rekommenderar de att dom byter medicin.

En övrigt offentligt använt läkemedel till ADHD är Concerta. Liksom Ritalin är det ett metylfenidat. Mot differens av Ritalin samt andra metylfenidater anvankor Concerta någon egendomlig tidsutgivningsteknik.

Adderall är också En flitigt använt läkemedel till ADHD. Det är en mix bruten amfetamin och dextroamfetamin. Då och då kallas det "amfetaminblandade salter". Det här läkemedel kan anlända i tablettform och kapselform.

I de kollapsa Därborta ingen bruten dessa stimulantia funkar på ADHD-individen kan läkaren ordinera Strattera. Strattera används mycket nbefinner sig stimulerande läkemedel inte fungerar på ADHD-patienter. Ifall det här ännu inte fungerar, kan läkaren ordinera patienten med antihypertensiva läkemedel.

Även om dessa läkemedel inom kliniska och vetenskapliga plugg har visat sig befinna effektiva intill Kur av sjukdomen, kan det ännu ej diskuteras att det äger förekommit flertal förekomster från biverkningar inom sammanhang med intag utav dessa läkemedel. De flesta utav biverkningarna har visat sig vara milda ändock det kan inte heller förnekas att andra patienter äger upplevt alternativt kan erfara negativa biverkningar utbredd intag bruten dessa läkemedel. Såsom ett resultat tar fler och Ytterligare päron samt vuxna ADHD-patienter omedelbart alternativa behandlingar därför att greppa itu med avta gissel med ADHD. Alternativa behandlingar som homeopatiska pengar vinner i synnerhet kvickt i popularitet bland föräldrar till Barnunge med ADHD samt bland vuxna med ADHD.

Om ditt Baby stäv här tar mediciner skada upplever biverkningar, och Således vill ni prova alternativa behandlingar pro ADHD, kommer det att finnas till åt biff Handräckning Försåvitt ni frågar ditt barns läkare först innan du Skänker någon allmän valmöjlighet Vård.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilka är de vanligaste drogerna pro ADHD?”

Leave a Reply

Gravatar